Filosofie

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

ideologyDe pedagogische visie

De ideologie achter het Maria Internaat, is de christelijk principe dat elk mens het recht en de plicht heeft om zich te ontwikkelen tot een volledig individu, zowel lichamelijk als spiritueel, verantwoordelijk en participatieve deelnemer in de maatschappij, gebaseerd op een educatieve, een sociaal en een spirituele dimensie. Deze drie dimensies vormen de pilaren voor de pedagogische visie van het Maria Internaat.

Eerste pilaar: Educatieve dimensie

We streven naar een internaat cultuur waar een positief studieklimaat op de eerste plaats staat. Studeren vraagt heel wat inzet en doorzettingsvermogen. Om een vooropgesteld doel te bereiken op het studievlak is het resultaat van volhouden en inspanningen om specifieke kennis en vaardigheden te verwerven. Dit is voor elke jongere een individueel groeiproces.
Het is een vormingsproces dat gepaard gaat met het verwerken van tegenslagen en het beleven van succeservaringen. Het internaat zal dagelijks studiebegeleiding bieden, opvolgen van studieplanning via een leerplanner, waarnemen van schoolresultaten en afspreken van begeleidingsstappen. Samen met het positief studieklimaat ambiëren we een actief ontspanningsklimaat.

Tweede pilaar: Sociale dimensie

De tweede pijler die het internaatleven typeert is een positief leefklimaat. Een positief leefklimaat impliceert het welbevinden van elke individueel meisje en in groepsverband.
Binnen de internaatcultuur staan de familie en het gezin model voor dit positief leefklimaat: het internaat is als een tweede thuis waar de groep veel meer gezinsleden telt. Het internaat stelt zich ten doel meisjes in wederzijds vertrouwen op te voeden met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en dit in een gemeenschap die door regels bepaald wordt. Daarbij zijn wederzijds respect, gezag, openstaan voor relativiteit van regels en diversiteit tussen mensen, waarden en normen, verantwoordelijkheid, zorg voor de eigen leefomgeving en initiatief, belangrijke troeven.

Derde pilaar: spirituele dimensie

‘Talita Koemi!’ Meisje sta op! (Lucas 8:54)
Talita Koemi is een Hebreeuwse uitdrukking en betekent: ‘meisje, sta op!’. Het zijn de woorden die Jezus sprak tot het dochtertje van Jaïrus en zij drukken voor het internaat het geloof uit dat elk meisje een toekomst in zich draagt die de moeite waard is. Kansen bieden aan de meisjes om zichzelf en deze toekomst op het spoor te komen, is de drijfveer van het internaat. In het internaat is de laatste pijler de overkoepelende pijler die geconcretiseerd wordt in een Christelijk levenshouding. Wij geloven dat de jonge meisjes met behulp van een goede opvoeding kunnen slagen in hun persoonlijke leven en zorg, en deze zodanig te organiseren, dat er tijd en ruimte vrijkomt voor anderen.
Op het internaat worden beschouwingsmomenten ingelast om tot een attente en bewuste levenshouding te komen. Daarbij willen we ze leren om initiatieven te nemen en over hun levenswandel te communiceren en te reflecteren. Iedereen heeft de noodzaak aan een onvoorwaardelijke acceptatie, gelijk wat er gebeurt, gelijk in welke situatie. Dit is de basis voor de veerkracht van iedereen én van de internaatcultuur.