Talita Koemi

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

‘Talita koemi!’ Meisje sta op! (Lucas 8:54), is een Hebreeuwse uitdrukking. Het zijn de woorden die Jezus sprak tot het dochtertje van Jaïrus en zij drukken voor het internaat het geloof uit, dat elk meisje een toekomst in zich draagt die de moeite waard is. Kansen bieden aan de meisjes om zichzelf en deze toekomst op het spoor te komen, is de drijfveer van het internaat

Wij geloven dat jonge meisjes met behulp van een goede opvoeding kunnen slagen in hun persoonlijke leven en zorg, en deze zodanig te organiseren, dat er tijd en ruimte vrijkomt voor anderen. Op het internaat worden beschouwingsmomenten ingelast om tot een attente en bewuste levenshouding te komen. Daarbij willen we ze onderweg leren om initiatieven te nemen en over hun levenswandel te communiceren en te reflecteren. Iedereen heeft de noodzaak aan een onvoorwaardelijke acceptatie, gelijk wat er gebeurt, gelijk in welke situatie. Dit is de basis voor de veerkracht van iedereen én van de internaatcultuur.

Geef een reactie

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.