Internaat

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Het Maria Internaat is in 1956 opgericht door de Zusters van de Congregatie. Het Internaat is gevestigd aan de Henck Arronstraat 74, de voormalige Gravenstraat.

In september 2013 is het Maria Internaat overgedragen aan een geheel nieuw management. Zij dragen nu de verantwoordelijkheid op zich om het Maria Internaat voort te laten bestaan. Het doel van het nieuwe management is om een rolmodel toe te bedelen aan het internaat, namelijk Maria Internaat “2.0”. Het internaat heeft niet meer dezelfde rol als vroeger.

Het internaat is een geheel particuliere instelling. Het internaat haalt geld binnen aan de hand van projecten die ze aanschrijven en uitvoeren. Momenteel is het internaat bezig met het oprichten van de Maria Garden gelegen in Saramacca. Deze garden dient als eerste plaats als buitenverblijf voor het internaat, maar is ook geheel toegankelijk voor inwoners van Suriname. Het internaat biedt in de Maria Garden een educatief kenniscentrum voor jong en oud, waar zowel zorg voor de mens als zorg voor de natuur in terugkomt.

De doelgroep binnen het Maria Internaat zijn meiden van 8 tot 18 jaar. Deze meiden komen uit verscheidende districten in Suriname. De meiden gaan in Paramaribo naar school en worden op het internaat ondersteund bij het maken van huiswerk. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de ontwikkeling. Binnen het internaat is optimale ontwikkeling erg belangrijk.
De ideologie achter het Maria Internaat, is de Rooms Katholieke principe dat elk mens het recht en de plicht heeft om zich te ontwikkelen tot een volledig individu, zowel lichamelijk als spiritueel, verantwoordelijk en participatieve deelnemer in de maatschappij, gebaseerd op een vormend, een sociaal en een spirituele dimensie. Deze drie dimensies vormen de pilaren voor de pedagogisch visie van het Maria Internaat.

Eerste pilaar: educatieve dimensie. Het internaat streeft op de eerste plaats naar een positief studieklimaat. Om dit te bereiken worden de meisjes begeleid bij het maken van huiswerk en gesteund bij tegenslagen en successen. Daarnaast worden de resultaten in de gaten gehouden en is er nauw contact met de school.

Tweede pilaar: sociale dimensie. Op de tweede plaats is een positief leefklimaat erg belangrijk. Het internaat doet zijn uiterste best om een tweede thuis te creëren voor de meisjes. Het doel is om de meisjes in wederzijds vertrouwen op te voeden met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Derde pilaar: spirituele dimensie. Talita Koemi! Meisje sta op! Het zijn de woorden die Jezus sprak tot het dochtertje van Jaïrus en zij drukken voor het internaat het geloof uit dat elk meisje een toekomst in zich draagt die de moeite waard is. Het is de drijfveer van het internaat om de meisjes kansen te bieden die ervoor zorgen dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast organiseert het internaat beschouwingsmomenten om tot een bewuste en attente levenshouding te komen.

Het management van het internaat wordt ondersteund door stagiaires en vrijwilligers uit Nederland en België. Elk jaar komen er weer studenten en vrijwilligers die hun bijdrage leveren. Zo zorgen zij voor een goed leef- en studieklimaat en ondersteunen zij de meiden waar nodig.