Profiel stagiaires

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Profielschets:

Als stagiaire ondersteun je meisjes in de Maria Internaat bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven en/ of in hun school. Je helpt de pupil door middel van activiteiten, project en thema’s te ontwikkelen, haar inzicht te geven in haar problemen en haar nieuwe vaardigheden te leren. Het meisje kan hierdoor zijn problemen zelf hanteren en oplossen.

Wat zijn je taken?

 • Je helpt meisjes van het Maria Internaat bij problemen met hun gezin of school (psychosociale hulpverlening).
 • Samen met je leerling onderzoek je de verschillende kanten van haar probleem.
 • Afhankelijk daarvan help je het meisje de relatie met het internaat of school in stand te houden, te herstellen of te verbeteren.
 • Je kijkt welk begeleiding het beste bij je pupil past en stelt samen een plan op.
 • Je bemiddelt of verwijst je pupil door naar de juiste instantie, bijvoorbeeld naar de huisarts.
 • Je maakt verslagen van gesprekken met je pupil en schrijft rapportages over haar.
 • Je bespreekt de ontwikkelingen van het kind met de teamleiders.
 • Je behartigt de belangen van je pupil op school en coördineert de begeleidingsplan waarmee het meisje te maken heeft.
 • Je signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die kunnen leiden tot psychosociale nood en achterstandsproblemen. Je signaleert risicogroepen en je geeft tekorten en gebreken in regelingen en voorzieningen aan.
 • Je organiseert, coördineert en voert alle soorten van projecten, activiteiten en thema’s uit zowel individuele als in groepsverband die de sociaal en emotionele ontwikkeling stimuleren en activeren en brengen tot positieve gedragsverandering van de meisjes van het internaat.

Als stagiaire houdt je je bezig met problemen in de ontwikkeling van pubers door middel van onder andere non-formele educatie en hulpverlening aan te bieden. De problemen waarmee je te maken krijgt zijn vaak heel verschillend en ontstaan door uiteenlopende oorzaken. Een meisje loopt bijvoorbeeld achter in ontwikkeling, wordt gepest op school of heeft ongewenst sociaal gedrag. Je probeert die problemen op te lossen door voor een zo optimaal mogelijk opvoedkundig klimaat te zorgen. Dit doe je door alle opvoeders – ouders, leerkrachten, sporttrainers en begeleiders- rond het meisje bij de situatie te betrekken. Maar je taken kunnen ook meer preventief zijn. Je geeft bijvoorbeeld voorlichting/ trainingen aan ouders, zodat in een vroegtijdig stadium problemen voorkomen worden, je werkt mee aan het ontwikkelen van beleid of het opzetten van projecten om cyberpesten op scholen tegen te gaan.

Vereiste competenties:

 • Communicatieve vaardigheden. Je hebt met veel verschillende mensen te maken. Je hebt inzicht in menselijke verhoudingen, met name die tussen pubers en opvoeders. Je kunt je inleven in het gedrag van de verschillende doelgroepen waarmee je te maken krijgt. Hierdoor weet je een boodschap aan de verschillende partijen op een tactvolle manier over te brengen, zodat deze aansluit op zijn niveau en situatie. Goed kunnen communiceren houdt ook in: goed kunnen luisteren. Je weet belangrijke informatie op te pikken uit verhalen van de meisjes. Je vraagt door en gaat in op reacties die je krijgt. Je rapporteert objectief en in heldere taal over de meisjes aan je directie van het internaat. Je bent in staat om uit te leggen waarom bepaalde methoden en middelen worden ingezet.
 • Analytisch denken. Om een goed advies op te kunnen stellen, moet je als professional in staat zijn problemen goed te kunnen analyseren. Het is belangrijk dat je daarom systematisch, planmatig en doelgericht kunt werken.
 • Brede maatschappelijke interesse. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor opvoeding, vorming en onderwijs.
 • Samenwerken en zelfstandig werken. Omdat je veelal werkzaam bent in een multidisciplinair team, is goed kunnen functioneren in een groep essentieel. Daarnaast moet je in staat zijn om direct en adequaat te kunnen handelen in situaties die daarom vragen. Het is belangrijk dat je op je eigen kennis en vaardigheden kunt terugvallen en kunt beargumenteren waarom je iets doet.