de Stichting

Share on Facebook2Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

De stichting Maria Internaat is  opgericht met als doel het Maria internaat aan de Henk Arronstraat in Paramaribo, Suriname nieuw leven in te blazen.

De ideologie achter het Maria Internaat, is het Christelijk principe dat elk mens het recht en de plicht heeft om zich te ontwikkelen tot een volledig individu, zowel lichamelijk als spiritueel, verantwoordelijkheid leert nemen en een participatieve deelnemer in de maatschappij wordt, gebaseerd op een vormende, een sociale en een spirituele dimensie. Deze drie dimensies vormen de pilaren voor de pedagogische visie van het Maria Internaat.

De stichting tracht haar doelen te bereiken volgens de statuten door:

  • het oprichten en exploiteren van een of meer internaten in Suriname;
  • het opvangen, het onderwijzen, het coachen en het begeleiden van schoolgaande jongeren;
  • het opleiden en vormen van ouders/opvoeders en verzorgers ten behoeve van de opvoeding van jongeren;
  • het aangaan van relaties met nationale en internationale instellingen en/of organisaties die de doelen van de stichting onderschrijven.