Het Team

Share on Facebook12Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

teamwork-diversity-20471736Binnen het internaat werken we samen in een divers team om onze doelen te bereiken. Het team bestaat uit:

– Het management. Het management heeft de leiding over het internaat en dragen de verantwoordelijkheid. Het management draagt de belangrijkste taken op zich en wordt bij een aantal taken ondersteund door het team. De belangrijkste taak van het management is het uitvoeren van het beleidsplan van het bestuur. Daarnaast hebben zij de taak om het internaat staande te houden. Hiervoor moet het management veel netwerken met interne en externe contacten, projecten aanschrijven om financieel rond te kunnen komen en de implementatie van projecten.

Naast de bovenstaande taken draagt het management de verantwoordelijkheid over de meisjes in het internaat. Het management is 24 uur per dag aanwezig in het internaat en geven begeleiding en sturing aan de meisjes. Zij streven de doelen na en zorgen zo voor een maximale ontwikkeling van de meisjes. Het management is samen met het team verantwoordelijk voor een positief leef- en studieklimaat. Naast de meisjes geeft het management ook begeleiding en sturing aan de stagiaires en vrijwilligers. Zij hebben wekelijks gesprekken over de voortgang en geven toestemming aan de stagiaires of vrijwilligers als zij iets willen uitvoeren wat buiten het dagschema valt.

– Stagiaires. Ieder jaar zijn er stagiaires uit Nederland en België aanwezig die een buitenlandse stage doen. De stagiaires binnen het internaat studeren allemaal sociaal, wetenschappelijke studies. Voorbeelden hiervan zijn Sociaal Pedagische Hulpverlening(SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening(MWD), Cultureel en Maatschappelijke Vormen, Psychologie, (Otho)pedagogie, Logopedie en Kunst en Cultuur op MBO en HBO niveau. De lengtes van de stages verschillen tussen de 3 tot 10 maanden. De werkzaamheden waar de stagiaires zich op richten zijn voornamelijk het individueel begeleiden van de kinderen bij hun ontwikkeling en het huiswerk. Daarnaast moeten de stagiaires opdrachten vanuit school uitvoeren en wordt daar binnen het internaat ruimte voor gecreëerd. Vaak is dit een win-win situatie, want de opdrachten bevorderen de ontwikkeling van de stagiaires, maar ook die van de meisjes binnen het internaat. Tevens is het Maria Internaat een geaccrediteerd leerbedrijf door Kalibris in Nederland.

– Vrijwilligers. Ieder jaar melden zich een aantal vrijwilligers aan die voor een bepaalde tijd werkzaam willen zijn binnen het internaat. De leeftijden van de vrijwilligers zijn heel divers. Het kunnen studenten zijn die hun schooljaar of studie hebben afgerond en ervaring op willen doen, maar het kunnen ook volwassenen en senioren zijn die iets willen betekenen voor de meisjes. De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn vergelijkbaar met die van de stagiaires. Zij begeleiden de meisjes ook bij hun ontwikkeling en huiswerk. Alleen bepaald de duur als vrijwilliger of ze meisjes individueel gaan begeleiden of groepsgewijs. Naast deze werkzaamheden is het mogelijk om eigen initiatieven in te brengen bij het management.

* Bent u enthousiast geworden en lijkt het u leuk om wat te betekenen voor het internaat, dan kunt u altijd contact opnemen via e-mail of telefoon. (zie contact)