Missie en visie

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

De stichting Maria Internaat heeft als slogan: Talita Koemi!

wat betekent,  Meisje sta op! (Hebreeuws).

Met ons motto willen wij meisjes tussen 8 en 18 jaar uit (voornamelijk) het binnenland van Suriname een tweede huis in Paramaribo bieden. Zij verkrijgen een warm thuis gevoel, een omgeving waar  zij zich fysiek, mentaal en spiritueel kunnen voorbereiden op de maatschappij middels formele en non formele educatie.

  1. “De stichting stelt zich ten doel het opvangen, onderwijzen, coachen en begeleiden, zowel op fysiek, mentaal, sociaal en spirituele dimensies, van (schoolgaande) jongeren in Suriname vanuit een Christelijke levensbeschouwing.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: het oprichten en exploiteren van een of meer internaten in Suriname; het opvangen, onderwijzen, coachen en begeleiden van schoolgaande jongeren; het opleiden en vormen van ouders/opvoeders en verzorgers ten behoeve van de opvoeding van jongeren; al hetgeen verder in de ruimste zin naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kan zijn ter realisatie van de doelen van de Stichting.”

Geef een reactie

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.