Voor kandidaat stagiaires

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Het Maria Internaat heeft gedurende het hele schooljaar behoefte aan stagiaires uit zowel binnen- als buitenland.

Om stage te lopen in het buitenland is niet altijd vanzelfsprekend makkelijker. Vaak heeft de student het idee dat stage in Suriname lopen interessant en leuk kan zijn vanwege de taal. Het is zo dat een goede voorbereiding, basiskennis van de cultuurverschillen en open staan voor andere normen en waarden belangrijke voorwaarden zijn voor een succesvolle stageperiode in Suriname. Uit ervaring weten wij dat studenten op enig moment geconfronteerd worden met een cultuurschok en beseffen dan dat Nederlands niet de enige taal is dat gesproken wordt in het land. Het ver zijn van hun eigen ‘warme nest’, vrienden en familie kan voor teleurstellingen zorgen, stress en demotivatie bij studenten. Gelukkig zijn wij op het Maria Internaat hier bewust van en bieden wij daarom een holistisch begeleiding – balans tussen body-mind & spirit!

Het Maria Internaat staat bij zowel bij de MBO als de HBO scholen, universiteiten en instituten waar zij stagiaires van ontvangt, bekend als een van de beste stageplaatsen in Suriname voor studenten zowel uit Nederland, België en ook voor studenten van Suriname zelf. Wij ontvangen en begeleiden studenten in verschillende Sociaal en maatschappelijke opleidingen  zoals Culturele Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening, Jeugdzorg, Pedagogiek, Orthopedagogie, Logopedie, Lerarenopleidingen, (Toegepaste) Psychologie enz.

Ook uit Suriname zijn studenten van het I.O.L., IMEAO, ADEK, enz van harte welkom.

De Studenten zijn dagelijks in contact met hun stage begeleider en ze kunnen op elk moment van de dag rekenen op professionele coaching en begeleiding. De begeleiding is competentiegericht en voldoet aan de gestelde eisen van de scholen.

Voordat een student uit Nederland of België stage bij het Maria Internaat komt lopen kunnen zij vooraf reeds een kennismakingsgesprek aanvragen via mail of skype waar de student alle vragen uitgebreid kan stellen aan de organisatie. Ook tijdens deze eerste gesprekken wordt advies gegeven waarmee de student rekening mee dient te houden wanneer hij/ zij beslist om stage te lopen voor zowel een korte periode (1,5 t/m 3 maanden) maar zeker voor een langere periode (3 t/m 10 maanden) op het Maria Internaat.

Het Maria Internaat werkt met shiften. Dit is een wekelijks roulerend systeem waarbij een student in een ochtend-, middag-, of nachtshift zal participeren.

  • De ochtendshift is van 8.00u t/m 15.00u,
  • de middag shift van 14.00u t/m 21.00u en
  • de nachtshift van 17.00u t/m 22.00u en van 05.30u t/m 07.30u.

Voor meer informatie kunt u hier contact opnemen.